Termes i condicions

  1. Dades generals D’acord amb l’article 10 de la «Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico» posem a la seva disposició les següents dades:

Mariona Triola Villambrosa està domiciliada al carrer Ramon Turro n7,2,1, 17003 Girona, amb CIF 41545333-L.  El principal objectiu del present lloc web és facilitar als clients i al públic en general, la informació relativa a l’empresa, als productes i serveis que oferim.

  1. Condicions d’ús Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeix per la legalitat vigent i pel principi de bona fe, comprometent-se l’usuari a realitzar un bon ús del web. No es permeten conductes que vagin en contra de la llei, els drets o interessos de tercers.

Ser usuari del web implica que reconeix haver llegit i acceptat les presents condicions i el que abasti la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no estigués d’acord amb aquestes condicions no continuï utilitzant aquest web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

  1. Responsabilitats Mariona Triola Villambrosa no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador.

No obstant, tenint en compte els art. 11 y 16 de la LSSI-CE, Mariona Triola Villambrosa es compromet a la retirada o bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

L’empresa tampoc es responsabilitzarà dels danys o perjudicis que es produeixin per errades o males configuracions del software instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o errada que es produeixi quan l’usuari es connecti a internet. Igualment no es garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés del lloc web.

Així mateix, Mariona Triola Villambrosa es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, així com la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment sense assumir cap responsabilitat en això.

  1. Propietat intel·lectual i industrial Mariona Triola Villambrosa és titular de tots els drets sobre el software de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no son propietat d’aquesta empresa.

Cap dels materials publicats en aquest web podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de Mariona Triola Villambrosa.

Tota la informació que es rebi al web, comentaris, suggeriments o idees, es consideraran cedides a Mariona Triola Villambrosa de manera gratuïta. No s’ha d’enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d’aquesta pàgina que NO son propietat de Mariona Triola Villambrosa, son marques registrades dels seus respectius propietaris i son reconegudes com a tals per la nostra empresa. Només apareixen en el web de Mariona Triola Villambrosa amb la finalitat de promocionar i recompilar informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertanyi.

  1. Llei aplicable i jurisdicció Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que en ell es desenvolupa, seran competents els Jutjats de Girona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.